vrijdag 3 mei 2013

Koptienden Laren 1561De namen en het folionummer.

Gerrit Dircksz 56
Rutger Jansz 56
Gerrit Thonisz 56
Gerrit Ketelsz 56
Cornelis Ebbensz 56
Emme Lubbertsz 56
Willem Thijmensz 56
Wijngart Jan Gijsz 56
Coppen Jansz 56
Lubbert Henricxz 56
Henrick Cornelisz 56
Elbert Gerritsz 56
Aeltgen Thonis 57
Goosen Melisz 57
Henrick Jan Thijmansz 57
Elbert Petersz 57
Lambert Melisz 57
Bart Jansz 57
Henrick Gerrit Jacobsz 57
Melis Claesz 57
Ghijsbert Petersz 57
Claes Claesz 58
Evert Jacobsz 58
Henrick Meijnsz 58
Goosen Cornelisz 58
Ebbe Goesensz 58
Jan Lambertsz 58
Thijs Lubbertsz 58
Adriaen Jacobsz 58
Claes Jacobsz 58
[??????????] 59
Jan Melisz 59
Willem Lambertsz 59
Ghijsbert Woltersz 59
Claes Claesz 59
Gerrit Elbertsz 59
Meijns Aeltsz 59
Henrick Ghijsbertsz 59
Claes Lambert Louwensz 59
Jonge Jacp Roelen 60
Roell Lambertsz 60
Hans Tromslager 60
Gerbrant Roelofsz als Ketel 60
Peter Henricksz 60
Claes Thijmansz 60
Frans Wolbertsz ,de weeskinderen van, 60
Jonge Henrick Lambertsz 60
Claes Jacobsz 60
Jan Thijmansz 61
Jan Rijck 61
Thonis Thijmansz 61
Peter Jansz 61
Willem Gheusz 61
Henrick Jacobsz 61
Henrick Gerritsz 61
Peter Gerritsz 61
Cornelis Willemsz als Rollitgen 61
Cornelis Jan Thonis als Coster 62
Cornelis Cornelisz 62
Ebbe Ebbensz 62
Peter Henricksz 62
Jan Ebbesz 62
Jan Bortsz 62
Lambert Ghijsz Ghijsz 62
Ghijsbert Henricxz 62
Vijtus Loichsz 62
Cornelis Henricksz 63
Gerrit Bort Gerritsz 63
Bart Gerritsz 63
Looch Henricxz 63
Gerrit Claes Goosensz 63
Claes Goosensz 63
Willem Jacobsz 63
Peter Thijmansz 63
Aeltge Jacobs 63
Jacob Lambertsz 64
Thonis Petersz 64
Meijnschen Loichsz 64
Aeltge Thonis 64
Gerrit Bortsz 64
Gerrit Jansz 64
Claes Lambertsz 64
Meijns Claesz 64
Claes Melisz Batchen 65
Elbert Claesz 65
Eelt Lubbe Ghijsbert Jansz ,wed, 65
Jan Roelen 65
Lambert Ghijsb Coppens Pangelaer 65
Evert Jansz 65
Gerrit Jansz 65
Jan Ghijsb 66
Thijs Claesz 66
Lambert Lubbertsz 66
Claes Leeuwensz 66
Rutger Anschen 66
Thonis Claesz 66
Eelt Cornelisz 66
Jacob Loichsz 66
Wolbert Gerritsz 66
Joest Claesz 67
Steve Claesz 67
Claes Gerritsz 67
Cornelis Claesz 67
Gerrit Ghisensz 67
Gerrit Jansz 67
Henrick Gerritsz Brouwer 67
Claes Gerritsz 67
Thijman Eltsz 67
Dirck Jansz 68
Jonge Jacp Bussen 68
Wolbert Henricksz 68
Jop Thonijsz 68
Job Lamfsz 68
Lamfs Jansz 68
Ghijsbert Claesz 68
Ghijsbert Willemsz Leeue 68
Ghijsbert Claesz 68
Cornelis Jacobsz 68
Gheun Willemsz 69
Henrick Lambertsz 69
Lambert Jacobsz 69
Gerrit Wijgertsz 69
Henrick Lubbertsz 69

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Laren 1553De namen en het folionummer.

Gerrijt Dircxz 41
Jan Gerbrantsz 41
Jacob Ghijsen 41
Wijgert Jansz 41
Willem Zeijnsz 41
Wijgert Jan Ghijsen 41
Lanff Claesz 41
Lubbert Heijnricksz 41
Melis Evertsz 41
Aeltgen Heijnricx 41
Goesen Melisz 41
Heijnrick Jacob ?ijmensz 41
Lambert Melisz 42
Thijmen Gerrijtsz 42
Melis Claesz 42
Jacob Wobertsz 42
Anne Claes ,dr, 42
Heijnrick Meijnsz 42
Jan Ghijsbtsz 42
Ebbe Gosensz 42
Ghijsbt Jansz 42
Jan Lambtsz 42
Thijs Lubbertsz 42
Jacob Petersz 42
Jan Melisz 43
Lipperheij 43
Thijme Jacobsz 43
Elbert Petersz 43
Claes Jacobsz ,jonge, 43
Gerrijt Jacobsz 43
Gerrijt Elbertsz 43
Meijns Aeltsz 43
Heijnrick Ghijsbtsz 43
Lambt Ghijsen 43
Thonis Joesten 43
Lambt Roelen 43
Roel Lambertsz 44
Peter Heijnricksz 44
Claes Zijmonsz 44
Roel Gerbrantsz 44
Heijnrick Lambtsz ,jonge, 44
Jan Thijmesz 44
Jan Rijcxz 44
Heijnrick Jacobsz 44
Heijnrick Gerrijtsz 44
Cornelis Willemsz 44
Peter Lanfsz 44
Cornelis (Cornelisz?) 44
Ebbe Ebbesz 45
Peter Dircxz 45
Heijnrick Jansz 45
Jan Ebbesz 45
Jan Bortsz 45
Ghijsbt Ghijsbertsz 45
Ghijsbt Heijnricksz die Coster 45
Cornelis Heijnricksz 45
Bort Gerrijtsz 45
Loech Heijnricksz 45
Claes Ghoesensz 45
Jacop Ghijsen Bussum 45
Jacob Lambt Roolen 46
Thonis Petersz 46
Peter Rutgersz 46
Meijns Loechsz 46
Reijer Lambtsz 46
Claes Petersz ,jonge, 46
Gerrijt Bortsz 46
Gerrijt Jansz 46
Claes Lambtsz 46
Meijns Claesz 46
Claes Melisz 46
????? Reijersz 47
Thijmen Jansz 47
Heijnrick Wijgertsz 47
Lambt Ghijsen Coppen 47
Evert Jansz 47
Jan Lanfsz 47
Jan Ghijsen 47
Thijs Claesz 47
Bort Lanfsz 47
Claes Leeuwesz 47
Heijnrick Loechsz 47
Thonis Claesz 47
Eelt? Cornelisz 47
Jacop Loechsz 48
Woubert Gerrijtsz 48
Ghoesen Claesz 48
Claes Gerrijtsz 48
Claes Wijgertsz 48
Heijnrick Petersz Cruijff 48
Jacop Willemsz ,alias, Coopman 48
Heijnrick Gerrijtsz ,kijnd, 48
Lambert Heijn ??? 48
Wouter Moij 48
Thijmen Aeltsz 48
Dirick Jansz 49
Jaep Bussun ,jonge, 49
Gerrijt Willemsz 49
Wobert Heijnricksz 49
Joest Thonisz 49
Jaep Lambtsz 49
Ysaack Claesz 49
Peter Leeuwesz 49
Ghijsbt Claesz 49
Cornelis Jacobsz 49
Ghue Willemsz 49
Hermen Lambtsz 49
Lambt Jacobsz 50
Gerrijt Wijgertsz 50
Heijnrick Lubbertsz 50

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Laren 1548De namen en het folionummer.

Gerrijt Diricxz 26
Jan Gerbrantsz 26
Jacop Ghijsz 26
Wijngert Jansz 26
Willem Zeijnsz 26
Wijngert Jan Ghijsz 26
Lanfen Claesz 26
Peter Jan Reus 26
Elbert Stevensz ,van Amersfoort, 26
Lubbert Heijnricksz 27
Melis Evertsz 27
Jan Peter Reus 27
Goesen Melisz 27
Heijnrick Jacob Thijmensz 27
Gerrijt Petersz 27
Thijmen Gerrijtsz 27
Melis Claesz 27
Jacob Woubersz 27
Anna Claes ,dochter, 27
Heijnrick Meijnsz 27
Jan Ghijsbertsz 27
Ebbe Gosensz 27
Ghijsbt Jansz 27
Jan Lambtsz 27
Thijs Lubbertsz 27
Jacob Petersz 27
Jan Melisz 28
Lippertgen 28
Thijmen Jacobsz 28
Elbert Petersz 28
Claes Jacobsz ,jonge, 28
Gerritj Jacobsz 28
Gerrijt Elbertsz 28
Meijns Aeltsz 28
Heijnrick Ghijsbtsz 28
Lambt Ghijsz 28
Thonis ???? 28
Lambt Roelen 28
Roel Lambtsz 28
Peter Heijnricksz 28
Sijmon Lambtsz 28
Roel Gerbrantsz 28
Heijnrick Ghijsen 28
Heijnrick Lambtsz ,jonge, 28
Jan Thijmensz 29
Jan Rijcxz 29
Heijnrick Jacobsz 29
Heijnrick Gerrijtsz 29
Cornelis Willemsz 29
Folcken Jacobsz 29
Peter Lanfhsz 29
Cornel Cornelisz 29
Ebbe Ebbesz 29
Heijnrick Jansz 29
Peter Diricxz 29
Jan Ebbesz 29
Jan Bortsz 29
Ghue Lambtsz 29
Ghijsbt Ghijsbtsz 29
Ghijsbt Heijnricksz 29
Cornel Heijnricksz 30
Bort Gerrijtsz 30
Looch Heijnricksz 30
Claes Goesensz 30
Jacop Ghijsen Bussum 30
Jacop Lambtsz Rolen 30
Thonis Petersz 30
Peter Rutgersz 30
Meijns Loochsz 30
Willem Pander 30
Reijer Lambsz 30
Claes Petersz ,jonge, 30
Gerrijt Bortsz 30
Gerrijt Jansz 30
Claes Lambtsz 30
Jacop Jansz 30
Claes Melisz 30
????? Reijersz 30
Wijngert Gerrijtsz 31
Thijmen Jansz 31
Heijnrick Wijngertsz 31
Lambt Ghijsen Coppen 31
Jan Lambtsz 31
Jan Ghijsen 31
Bort Lamfsz 31
Claes Leeuwensz 31
Heijnrick Loochsz 31
Thonis Claesz 31
Jacop Loochsz 31
Wouberts Gerrijtsz 31
Goesen Claesz 31
Claes Gerrijtsz 31
Claes Wijngertsz 31
Heijnrick Petersz Cruijff 31
Jacop Willemsz 31
Heijnrick Gerrijtsz ,kijnd, 31
Sijmon Thonisz 32
Lambt Heijn Cruijffen 32
Wouter Moij 32
Thijmen Aeltsz 32
Diricks Jansz 32
Gerrijt Willemsz 32
Woubert Heijnricksz 32
Joost Thonisz 32
Jacop Lambtsz 32
Ysaack Claesz 32
(Lambt Heijn Cruijffen??) 32?
(Claes Jansz??) 32
Peter Leeuwensz 32
Ghijsbt Claesz 32
Cornelis Jacobsz 32
Ghue Willemsz 32
Simen Lambtsz 32
Lambt Jacobsz 32
Gerrijt Wijngertsz 32
Heijnrick Lubbersz 32

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl